Vomar clubactie

Vomar clubactie

Beste biljartvrienden en vriendinnen, doet u weleens boodschappen bij de Vomar?
Gebruikt u daarbij een Vomar klantenkaart?
Wist u dat u de klantenkaart gratis aan onze vereniging kunt laten koppelen?
Wist u dat u ook de klantenkaart van de kinderen, vrienden, buren etc. gratis aan onze vereniging kunt laten koppelen?
Heeft u of hebben zij een klantenkaart die nog niet aan een andere vereniging gekoppeld is?

Geef dan de naam van de kaarthouders en het klantnummer achterop de kaart door aan de penningmeester !!!

Vanaf dat moment ontvangt onze vereniging 0,5 procent over de totale waarde van uw aankopen.
Het klantnummer vindt u achterop de klantkaart boven de barcode.
Uiteraard anoniem en er zijn voor u helemaal geen kosten aan verbonden !!!

Penningmeester BV Sombroek

Ton van Til
0226 317532
ton.van.til@quicknet.nl