Uitnodiging jaarvergadering vrijdag 28-09-2018 aanvang 19.30 uur

Beste leden van BV Sombroek Langedijk, vrijdag 28-09-2018 is het weer zover, dan wordt de algemene ledenvergadering van BV Sombroek Langedijk weer gehouden in de sporthal. Ieder lid van de vereniging is uitgenodigd en heeft als het goed is de benodigde informatie al uitgereikt gekregen op zijn of haar club-dagdeel. Uiteraard zijn er mensen die dit nog niet hebben doordat zij afwezig waren ten tijde van de ter hand stelling. Getracht zal worden hen dit alsnog ter hand te stellen of toe te zenden.

Mocht u de papieren om welke reden dan ook nog niet hebben ontvangen, dan mag u deze geschreven uitnodiging als ontvangen beschouwen en acte de presence geven, bij binnenkomst zal u alsnog de benodigde bescheiden voor de vergadering worden uitgereikt.

Uiteraard hopen wij op een grote opkomst waaruit dan zal blijken dat een ieder ook betrokken is bij het wel en wee van deze geweldige vereniging. U kunt uw genoegen of ongenoegen kenbaar maken en meebeslissen over zaken die om een stemming vragen. Komt u niet op de vergadering, dan gaat u akkoord met wat de vergadering besluit, achteraf commentaar leveren heeft geen zin.

Wij als bestuur zijn verheugd bij een grote opkomst omdat wij graag willen weten of hetgeen wij voor u doen ook uw goedkeuring kan dragen. Help ons met het besturen van uw vereniging, vertel ons wat er nog beter kan. Mensen die op vrijwillige basis hun vrije tijd voor u beschikbaar stellen vinden het fijn als ze voor hun werk een woordelijk complimentje krijgen en hier en daar een tip om een en ander te verbeteren. Gewoon omdat het gezellig is, want daar doen we het voor.

Zie u graag op de 28e september om 19.30 uur, de koffie is klaar.

Het bestuur