Tragisch ongeval treft onze vereniging

Giel Pankras en zijn vrouw zijn zaterdag 5-06-2021 door een tragisch ongeval om het leven gekomen. We hebben het kunnen lezen in de krant omtrent een tragisch ongeval en niet vermoed dat dit “onze” Giel samen met zijn vrouw zou kunnen zijn. Het bericht kwam zojuist binnen, een bom en klap bij heldere hemel.

Aimabel en recht door zee

Wat meer kun je zeggen? het blijft een vraag als men zo abrupt afscheid moet nemen van een dierbare. Zijn dat grootte woorden? ik vind van niet geen enkel woord is groot genoeg. Zijn gedrag en stijl, zijn rust en eenvoud waren echt des Giels. En als ik dan zijn vrouw belde om Giel te spreken waren er altijd vriendelijke woorden of een grapje tussendoor. Ik weet even niet wat ik moet schrijven, lastig woorden te vinden die aan het schrift toe te schrijven zijn. Zijn levenswandel was er een van bijzondere aard en het gemis daarom des te groter.

Anekdote

Maandagavond en Giel is klaar met biljarten, clubgenoot Willem reed met hem mee, samen naar huis en babbelen (want dat kon hij ook) Biljarttas mee en achterin de auto gelegd. Onderweg rinkelt er een telefoon, is het de jouwe? nee. Waar komt dat dan vandaan? weet ik veul, zal straks wel effe koike. Bij Wim thuis werd er gekeken, dat is de mijne niet en de telefoon gaat weer . Ruud? ja je hebt de tas van Joop mee, mooi stom ken ik weer terug en moeder maar wachten. Joop laat en vrouw ongerust en Giel…… zei overstaanbare dingen en lacht.

De club verlaten

Dat deed hij vorig jaar omdat hij in Schagen dichter bij huis kon spelen en dat was een aderlating voor onze vereniging. Alles hebben we in het werk gesteld om hem te behouden en dat lukte wel met het lesgeven, dat was iets wat hij kon en supergraag deed. Zijn kunst om je te leren anders te spelen en te luisteren was echt bijzonder. Persoonlijk zij hij wel eens “wat maak jij je druk” let op je spel en laat anderen hun ding zelf uitzoeken, dat zal ik missen.

Giel, dat jij binnen onze verenigingsrivier een steen hebt verlegd is duidelijk en daar zijn wij je dankbaar voor.

GROTE BILJARTVRIEND bedankt voor je vriendschap

Wij wensen de familie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Namens het bestuur van BV Sombroek