Overtroffen resultaat open dag, al 16 nieuwe leden!!

Ongelooflijke belangstelling, je hoopt op ???? en dan krijgt je er zomaar 16 nieuwe leden bij. De donderdagavond is het meest in trek met 5 nieuwe leden, gevold door de dinsdag en maandagavond met ieder 2. Uiteraard zijn de middagen ook in trek waarvan de maandagmiddag aardig vol loopt, gewoon fantastisch om dit zo mee te maken. Het hebben van een P.R team onder leiding van Bart Rietveld en Nico Gruis als secretaris is een gouden greep voor onze vereniging.

Dat het enthousiasme van de familie Rietveld onbegrensd is mag wel blijken uit het feit dat de heer A. Rietveld (Arie volgens onze inlichtingen) momenteel een reis onderneemt naar Gambia om te kijken of daar nog biljartpotentieel aanwezig is die hij zou kunnen werven voor onze vereniging. Sinds Arie les geeft op de trainingsdagen is hij niet meer te remmen, een 6e biljart komt in het bestuur reeds ter sprake. (stukje erbij huren?)

Indien er morgen tijd over is zal ik proberen het reeds lang ontvangen verslag van Ton Nientied omtrent zijn verspeelde bandstootfinale in Den Helder op papier te zetten, zodat ook u er deelgenoot van kunt zijn. Ik verklap alvast dat zijn talenten ongekende hoogtes bevatten die ook voor hem verbazend over kwamen.

Later meer