Nieuwjaarsgroet van het District NWN


Beste biljarters, arbiters, vrijwilligers etc.,
Wat een jaar hebben wij achter de rug. En wat een drama voor iedereen die links of rechtsom hier direct mee te maken heeft of heeft gehad. Dan denk ik aan mensen die door deze situatie hun baan zijn kwijt geraakt, of hun zaak, maar ook aan die mensen die vanuit een welvarende positie gedwongen zijn flinke stappen terug te doen. En dan vooral voor die mensen die in hun omgeving het virus hebben zien toeslaan, of erger nog, dierbaren hebben verloren. Verschrikkelijk in één woord gezegd.
Ook het biljartseizoen – gezien het bovenstaande weliswaar van minder belang – is volledig verloren gegaan! Het is nu eenmaal onze sport en vrijetijdsbesteding en hadden dit zo graag voortgezet. Erg jammer natuurlijk en ook wij hadden dit graag anders gezien. De hele competitie en alle toernooien zijn in het honderd gelopen. Ook moeten wij even stilstaan bij de uitbaters waar wij onze sport beoefenen. Zij staan ook stil en moeten maar zien het te overleven. Zonder hen hebben wij geen plek om onze hobby/sport/gezelligheid uit te oefenen. Maar ook voor de stichtingen en clubs die mogelijk in de financiële problemen zijn gekomen is dit een ware ramp. Te triest voor woorden allemaal.
Zoals het er nu naar uitziet zullen wij in het begin van het jaar nog niet direct voortvarend van start kunnen gaan. Het virus heeft ons nog steeds in zijn greep. De volledige Lock down zorgt ervoor dat wij thuis moeten blijven. Hoe dit verder moet in het seizoen staat echt nog op losse schroeven. Wij hadden wel een plan, maar de tijd om dit plan uit te voeren moet er wel zijn. Als wij die tijd niet krijgen is het ondoenlijk om nog een groot deel van de competities goed te maken.
Enfin….het valt allemaal niet mee maar we moeten door. We gaan ook door. Wij zijn met z’n allen zo flexibel dat wij, zodra het kan, de draad weer oppakken. Met een beetje geluk zal het beschikbare vaccin hier wat snelheid in brengen en ervoor zorgen dat wij niet weer in een dergelijke situatie terecht komen. Laten we dit vooral hopen.
Ik hoop van harte dat je samen met je familie, kennissen, vrienden het nieuwe jaar weer positief tegemoet kan treden. Dit alles met veel biljarten en in een goede gezondheid. Dat wij elkaar weer snel zullen treffen tijdens een leuk biljartevenement en/ of wedstrijd. Ik ga ervan uit dat na een periode van narigheid er weer een mooie periode aankomt.
Positief blijven en vooruitkijken en uiteraard het allerbeste gewenst voor het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,
Voorzitter Ron Schellingerhout
Namens het bestuur KNBB district NWN