Nieuwe ICT ploeg

Naar aanleiding van ons gezellig samenzijn op 14-10-2016 in de biljartzaal, waar wij op een bijzonder gezellige manier van gedachten hebben gewisseld, is ook de ICT besproken. Ruud Schigt heeft aangegeven dat nu een en ander keurig op de rit staat, het handig is de taken meer te gaan verdelen. Op deze wijze krijgen meerdere mensen inzicht in hoe te handelen bij kleine storingen en kunnen we samen meer rust brengen op het toch altijd lastige ICT front. Ruud zal onderstaande leden uitleg en instructies ter hand stellen om zo het gebruik te vereenvoudigen en de assistentie ruimer aanwezig zal zijn.

Nico Gruis                      (speelt op Maandag en Donderdagmiddag)

Johan Schaddenhorst (speelt op Donderdagavond)

Anton Beers                  (speelt op Maandag en Donderdagmiddag)

Menno Boon                 (speelt op Donderdagmiddag)

Ruud hoopt een en ander voor 1 januari rond te hebben, dus kunt u vanaf die datum (indien zijn toevallig aanwezig zijn) ook op hun een beroep doen bij vragen. De overall situatie blijft voorlopig nog in handen van Ruud en hij zal een en ander monitoren daar hij ook vanuit huis instellingen kan toepassen.

Mochten er onder de leden nog andere liefhebbers zijn dan kunt u Ruud Schigt benaderen en dit aangeven.

Uw Reporter