Maandagmiddag in rouw, Nico Verhulst naar gene zijde

Wanneer je op je vakantieadres plotseling word geconfronteerd met het overlijden van een biljartmaat, verstom je even. Nico Verhulst biljartmaat van de maandagmiddag is op zaterdag 17 juli overleden en gezien zijn joviale persoonlijkheid komt dat hard aan.

Nico was lid sinds mei 2017 en gold als een bijzonder vriendelijke kerel met een zeer positieve kijk op alles. Tijdens het biljarten mopperde hij wel eens op zichzelf maar was dat na de wedstrijd snel vergeten. Altijd positief over hoe het er op de vereniging aan toe ging en stak dat niet onder stoelen of banken. Kort na het eerste jaar kreeg Nico te maken met die vervelende ziekte die na een operatie, waarbij de artsen flink bezig geweest zijn hem lichamelijk de goede kant op te krijgen, kreeg Nico ook nog chemotherapie om de “ziekte” een halt toe te roepen. Na verloop van enige tijd werd Nico “schoon verklaard” en was hij al weer positief over de terugkomst aan de biljarttafel.

Kort daarna ging het echter mis en werd er wederom kanker geconstateerd. Tezamen met corona heeft dat er voor gezorgd dat we Nico niet meer aan de tafel hebben mogen zien spelen en verliezen wij een gezellige vent.

We wensen zijn vrouw Yvonne, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Rust zacht biljartmaat.

Nico Gruijs

Wedstrijdleider maandagmiddag.