Maandag 14 oktober buitengewone ledenvergadering!!!

Maandag 14 oktober zal er een buitengewone ledenvergadering plaatsvinden welke start om 19.30 uur. De bedoeling van deze bijzondere vergadering is het aanpassen van de statuten. Deze statuten dienden aangepast te worden aan het huidige tijdsbeeld. Voor de aanpassingen heeft men een vergadering nodig met minimaal 75% van het ledenbestand.

De afgelopen jaarvergadering van 27-09-2019 had een bezoek van ongeveer 23% en kwam daardoor niet aan het benodigde aantal leden. Het uitschrijven van een 2e vergadering is daardoor vereist. In deze 2e vergadering zal het wijzigen van de statuten aangenomen worden als 2/³ van de aanwezig zijnde leden voorstemt.

Bent u niet op de jaarvergadering geweest en wil u toch nog even uw gezicht laten zien omtrent deze statuten, komt dan op deze daarvoor opengestelde avond.

Het bestuur