Jaarvergadering vrijdag 14-10-2016 om 20.00 uur

De voorzitter nodigt u allen uit

De voorzitter nodigt u allen uit

Beste biljartliefhebbers, clubgenoten en toch vooral biljartvrienden!

De jaarvergaderingsdatum is vastgesteld op vrijdag 14-10-2016 en start om 20.00 uur in de biljartzaal. Uiteraard is de hoop op een grotere opkomst dan afgelopen jaar (65 man) niet alleen hoop maar ook gewenst. Er worden allerlei zaken behandeld en commissies gevormd om de stroomlijnen met betrekking tot gebruik van de zaal nog beter te laten verlopen. Het is voor een bestuur ontzettend belangrijk dat ze gehoord, ondersteund en geholpen wordt met betrekking tot allerlei zaken. De aanschaf van nieuwe schermen en computers met de daaraan verbonden updates hebben gezorgd voor een hik in het gebruik. Een gebruikscommissie die uitleg zal geven is dus gewenst en deze commissie zal onder begeleiding van een 3 tal personen de gebruikers met raad en daad bijstaan. Daarnaast is er een commissie “arbitrage ” gewenst die alle bondsleden indeelt en bij toerbeurt een keer laat opdraven om de wedstrijdleider te assisteren bij voorwedstrijden en finales. Is het nodig bij toerbeurt een zaalmeester aan te stellen die de biljarters begeleid en de zaal in ordentelijke staat achter laat? Hoe geven we dat dan vorm?

Bovenstaande opsomming is slechts een summiere weergave van wat er besproken zal worden of wat er aan de orde kan komen.

KOMT ALLEN

Dit maakt de besluitvorming alleen maar makkelijker.

Namens het bestuur,

Ruud Schigt