Jaap van Nes neemt de pen ter hand.

Geweldig, nieuwe content toegestuurd gekregen via onze secretaris. Die, even scherp als altijd direct de boel doorstuurt naar de reporter waar hij (bij toeval) het adres van had. Uiteraard zijn wij (van de site) erg blij dat we hier een leuk bericht kunnen plaatsen en doen dat dan ook direct. Lees en geniet

Winter, corona, YouTube?

In deze barre en winterse Corona-tijden missen we waarschijnlijk allemaal de ingehouden blijheid van een gemaakte, en de ergernis van een op een haar na gemiste carambool. De keu ligt in delen in de kast en de scorekaarten zijn al tijden ongewijzigd. We treuren om de opgelegde beperkingen en als we langs de club fietsen, kijken we met een schuin oog omhoog of we enig leven achter de gesloten gordijnen zien. Helaas.

Tijdens een van onze laatste wedstrijdmiddagen vroeg ik aan een medespeler, of hij ooit wel eens op Youtube naar het biljarten had gekeken. Zijn antwoord was ontkennend.

Om al deze treurigheid wat te verlichten wil ik u graag wijzen op het Youtube kanaal op het internet.
Als u in de zoekmodus van Youtube het woord “biljarten” intikt, krijgt u de meest verrassende filmpjes te zien over carambool mogelijk- en onmogelijkheden. Een  jongeman met een petje geeft duidelijk en helder digitaal biljartles en wijst ons voortdurend op de mogelijkheden een carambole te maken, waar wij vaak geneigd zijn die carambool net te missen, omdat we de bal op de verkeerde hoogte of op de te wijde of te krappe zijkant raken. Hij demonstreert wat we wellicht onjuist doen en laat dan ook zien, hoe het wel moet. Daarnaast zijn er reportages over gespeelde wedstrijden in nationaal en internationaal verband te zien, waarbij een speler het zelfs presteert om in het driebandenspel in 1 beurt 20 carambools te maken!

Voor wat betreft mijzelf leef ik absoluut niet in de veronderstelling mijn gemiddelde te verdubbelen als de club weer open gaat. Desondanks is het bekijken van de filmpjes zeer aan te bevelen voor regenachtige middagen of tijdens het verplicht binnen zitten vanwege een mogelijke avondklok. En je steekt er altijd wat van op. Tot slot: laten we proberen gezond te blijven en hopelijk tot snel ziens op de club.

Jaap van Nes
Donderdagmiddag-club