Is de nieuwshonger te stillen met dit bericht?

Dat we Corona-moe zijn is wel duidelijk, het rommelt in de gelederen. Maar duidelijk is wel dat wij tot op de dag van vandaag “GÉÉN” bericht hebben ontvangen dat er leden zijn ontvallen door de corona. Iets waar wij zeer blij om zijn en hopen dan ook dat dit zo blijft. De zorgen van het bestuur om de gezondheid van de leden staat buiten kijf en het bestuur zal dan ook alle voorzichtigheid in acht nemen om de huidige situatie van gezondheid proberen te waarborgen in de zaal, en zelfs dat is eigenlijk niet te doen.

Wanneer kunnen we iets gaan doen, wat mag er nu eindelijk? waar horen wij thuis met onze biljartclub? Zijn wij een binnensport die verboden is tot 1 september, zijn we gebonden aan regels die voor ons eigenlijk niet van toepassing zijn?

Duidelijk is dat we allemaal een eigen visie er op los kunnen laten en dan ook vinden dat wij gelijk hebben, als we maar krijgen wat “wij” willen, toch? Neen, zo steekt de wereld niet in elkaar en dat weten we wel maar gelijk als kinderen hebben we wel allemaal onze eigen streken en waarheid. Dus daarom laat ik jullie even genieten van de berichtgevingen die wij van onze KNBB krijgen toebedeeld. Daarin laten zij zien dat er voor ons hard gestreden wordt om de opening van de lokaliteiten te bespoedigen. Uw reporter

1 juni of 1 september: wat is de stand van zaken voor biljarthoreca, wat is de stand van zaken voor binnensport (verenigingen), en wat wordt gedaan om de belangen te dienen van diegenen die pas op 1 september open zouden kunnen?

KNBB Update 22 mei 2020

Wij ontvangen momenteel veel vragen of en in welke gemeenten accommodaties open mogen. Of accommodaties open mogen is een besluit van de overheid, uiteraard doen wij er als KNBB alles aan om de besluitvorming positief te beïnvloeden.

De onduidelijkheid over wat horeca is en wat binnensport is maakt dat diverse gemeenten blijkbaar nog niet aan kunnen geven wat de ruimte voor ondernemers is. Deels kan dit met de SBI-code, waar een accommodatie onder is ingedeeld, te maken hebben. Is de accommodatie met een SBI-code 55-56 ingedeeld zou er sowieso geen probleem moeten zijn omdat dit codes zijn die verbonden zijn aan logies- maaltijd en drankverstrekking. Maar diverse accommodaties zijn onder de groep Cultuur, sport, recreatie 90,91,92,93 ingedeeld en dat maakt het niet duidelijker voor accommodaties met een horecavergunning. Er is nu de situatie aan het ontstaan dat in bepaalde gemeenten er wel al duidelijkheid is en in andere gemeenten niet. De onzekerheid en ongelijkheid die hiermee gepaard gaat vergroot de kans op onrust en zorgen.

Naar de mening van de KNBB is er een verschil tussen horecagelegenheden met spelaanbod (zoals bijvoorbeeld met een of meerdere: pool, biljart, snookertafels, airhockey, tafelvoetbal, flipperkasten, dartbord, photoplay, etc) en sportverenigingen met horecavergunning en spelaanbod. Het eerste valt naar de mening van KNBB onder horeca en het laatste valt onder binnensport, waarover de KNBB en het NOC*NSF stelling hebben ingenomen dat ook deze accommodaties met de openstelling van de horeca open zouden moeten kunnen.

Daarbij neemt de KNBB het standpunt in dat het spelen van competities/wedstijden binnensport is maar het recreatief spelen onder spel valt en dus niet onder binnensport. En dat het recreatief spelen in accommodaties, die zich houden aan het protocol KHN en het protocol verantwoord biljarten, op verantwoorde wijze kan. Maar het is aan de overheid om te bepalen of het daadwerkelijk wordt toegestaan.

KNBB heeft het probleem, waar accommodaties tegen aan lopen, eerder onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer en via NOC*NSF bij de overheid. NOC*NSF heeft deze stelling ook overgenomen in haar position paper over binnensport. Vandaag heeft zij dit opnieuw onder aandacht gebracht bij NOC*NSF en de VNG. De hoop is nu gevestigd dat er voor de zaalhouders meer duidelijkheid komt na het overleg van de Veiligheidsregio’s die mogelijk maandag of dinsdag plaatsvindt.

Zodra er meer duidelijk is wordt daarover meteen op de website knbb.nl gecommuniceerd.

KNBB adviseert zaalhouders om op coöperatieve wijze in gesprek te gaan met de gemeente om hen middels deze informatie te overtuigen hen toestemming te geven om op 1 juni open te mogen. Daarnaast geven wij het advies indien de accommodatie lid is va KHN om ook met KHN contact op te nemen.

Wij hebben van zaalhouders berichten ontvangen dat de volgende gemeenten hun toestemming hebben gegeven: Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek, Breda. Indien uw accommodatie ook toestemming van de gemeente heeft dan horen wij dat graag zodat we dit ook publiceren.

De KNBB spreekt de hoop uit dat de meeste gemeenten toestemming geven om op 1 juni open te gaan en wenst u veel succes toe tijdens deze moeilijke periode!

Volg www.knbb.nl/coronavirus voor de laatste updates en informatie.