Het einde van een bewogen jaar nadert!

Langzaam maar zeker nadert het einde van 2017 en markeert zich als bewogen jaar. Verschillende markante leden hebben het aardse verruild voor een bestaan in de eeuwigheid, ons achterlatend met slechts herinneringen aan leuke tijden die we samen hebben doorgebracht. Positief bekijkend zie je dan de ondeugd van hen voorbij komen of de streek in gedachten herhalen en schiet je in de lach “weet je nog?” Dat zijn dan de bijzondere momenten die je koestert en wat je clubje gezellig maakt, want dat we het gezellig hebben dat is duidelijk. Allemaal zijn we op zijn tijd Ceulemans in hoogst eigen persoon en verslaan we onze tegenstander op een manier die hem (of haar) nog lang heugt. Het ledenaantal groeit langzaam maar gestaag, de per en publiciteitsaandacht welke gerealiseerd wordt door Bart Rietveld werpt langzaam zijn vruchten af. De maandagmiddag en Dinsdagavond zijn behoorlijk in trek, ook de dinsdagmiddag mag zich weer verheugen in belangstelling daar waar de donderdagmiddag stabiel is. De vrijdagmiddag groeit weer naar 24 leden ( 2 eraf en 2 erbij) en blijft super stabiel en gezellig. Als de informatie klopt zal ook de donderdagavond weer een groei laten zien, er zijn namelijk biljarters die het hebben geprobeerd op de vrijdagavond en vandaar uit hebben besloten om de donderdagavond te gaan proberen, het zijn wel echte “cracks”dus de donderdagavondleden kunnen de borst nat maken.

De laatste informatie die is binnengekomen betreft de kantine waar Anita heeft aangegeven te zullen stoppen per 30-06-2018, ze heeft de huur opgezegd en de ruimte teruggegeven aan het Sportservicepunt Langedijk, wie er daarna de scepter zal gaan zwaaien is nog niet duidelijk, we wachten af.

Ook de penningmeester kijkt met een vrolijk gezicht waaruit op te maken valt dat de contributie-inkomsten naar behoren zijn ontvangen, misschien hier en daar nog ’n hobbeltje maar dat zal te maken hebben met ziek en zeer, ook daar wordt een mouw aangepast. De secretaris is druk doende met het regelen van allerlei zaken die aandacht verdienen, we vinden alles maar zo normaal en pakken onze keu, gaan biljarten en hebben kritiek als er iets niet gaat zoals we hadden verwacht en blazen (zachtjes zoals altijd) van de toren. Pas dan hebben we in de gaten wat zo’n bestuur in zijn algemeenheid doet, plaatsen kritiek over hoe het zou moeten en wat er beter kan en als het opgelost is dan……… pakken we de keu en gaan verder daar waar we gebleven waren, gewoon gezellig zoals altijd……. Dank u. Onze wedstrijdleider heeft zijn taken keurig verdeelt en dat blijkt uit de verspeelde wedstrijden die onder leiding van zijn assistent Ben hebben plaatsgevonden, geweldige arbiters en schrijvers die zich hebben ingezet om een en ander goed te laten verlopen. (als een goed geoliede machine) Ook dat is onze vereniging!! Onze ledenadministrateur heeft ook zijn steentje bijgedragen met het verwerken van alle mutaties en de ledenlijst is weer keurig op orde. Maar wat doet die voorzitter dan?, nou ik zal u zeggen dat een uitstekende voorzitter soms een toernooi opent (of sluit) maar in het algemeen niet zichtbaar is, pas dan wanneer het nodig is “STAAT” hij daar en… doet zijn ding. Het bestuur bestuurd en u biljart, lekker toch!

Door de groei van de vereniging wordt het gebruik van tafel 5 ook intensiever en het correct weergeven van de agenda met daarin de bezigheden in de zaal schijnt ook gewaardeerd te worden, kleine verbeteringen die tussendoor geplaatst een ieder blij maken. Ook het ruilen van teamspeeldagen gaat uitstekend en vinden in goed overleg plaats.

Mochten er vermeldenswaardige situaties voordoen dan kunt u terecht bij uw reporter die een en ander zal proberen op schrift te zetten,

Tot ziens