Het bestuur besluit tot Corona maatregelen.

Langzaam maar zeker komt de Corona dichterbij, je kunt er niet omheen. Wij zijn een oudere en kwetsbare groep, daar moet je iets mee doen. Zorg voor dragen is een verantwoording van het bestuur. Natuurlijk is paniek een slechte raadgever en die is ook niet aanwezig, maar niets doen klopt ook niet.

Het bestuur heeft dan ook in al zijn wijsheid besloten de maatregelen van de KNBB en de regering te volgen, voorkomen is beter dan genezen. Zojuist is de persconferentie die te volgen was op tv (16.00 uur) afgelopen en hebben we kunnen vernemen wat de gewenste plannen zijn om verdere narigheid trachten te voorkomen.

Welke maatregelen staat het bestuur nu voor wetende dat bijeenkomsten van meer dan 100 mensen ongewenst zijn. Wel, meer dan 100 zullen er niet zijn per dagdeel, maar ouderen en kwetsbare mensen zijn er volop. Het risico is aanwezig en ongewenst. Of je nu wel of geen maatregelen treft als bestuur zijnde, er zullen altijd mensen zijn die er anders over denken. Maar, de verantwoording ligt toch bij het door u gekozen bestuur en zij zullen handelen naar goeddunken.

De voorlopige maatregelen zijn van kracht tot 31-03-2020

  • Met ingang van vrijdag 13-03-2020 om 18.00 uur gaat de zaal op slot
  • Tot nader bericht (via site of wedstrijdleider) is de zaal niet toegankelijk.
  • Wedstrijden onder auspiciën van de KNBB (teamwedstrijden, PK, etc) zijn allen opgeschort. De KNBB heeft besloten op 16-03-2020 met nader bericht te komen.
  • Recreantencompetities zijn ook tot nader order opgeschort op alle locaties.

Uiteraard begrijpen wij dat deze maatregelen lastig zijn en een stukje vertier weghalen, maar als we met deze maatregelen iets kunnen voorkomen dan is dat goed.

Namens het bestuur,

Patrick Sombroek

Voorzitter