Het beruchte mondkapje is echt belangrijk

Uiteraard zal dit onderwerp veelvuldig besproken worden, niet altijd even positief maar wel noodzakelijk. Lees onderstaande dus goed en knoop het in je oren, excuses als “niet geweten” en of “niet gezien” zullen geen doel treffen. De mogelijkheid van een bekeuring is dus ruim aanwezig, laat staan dat het Sportservicepunt u de toegang tot het gebouw zou kunnen ontzeggen zolang u geen mondkapje draagt.

Overzicht mondkapjes maatregel

In alle openbare ruimten is het dragen van een mondkapje verplicht, dus ook bij het binnenkomen van de sporthal. Voor de toegangsdeur bij de biljartzaal staat nog steeds de ontsmettingszuil om de handen te reinigen.

NADAT het mondkapje is afgedaan en in uw broekzak hebt gestopt (niet in de jaszak, want die draagt u binnen niet) reinigt u uw handen. Daarna betreedt u de zaal. Deze werkwijze voorkomt dat, nadat de handen zijn ontsmet, het mondkapje weer wordt aangeraakt en daarna de zaal pas wordt betreden.

De balustrade maakt deel uit van de openbare ruimte

U houdt het mondkapje in de zak en als u via de balustrade naar het toilet gaat, wordt het mondkapje weer opgedaan. De balustrade maakt deel uit van de openbare ruimte. Na het toiletbezoek volgt u dezelfde procedure als bij de eerste keer dat u de zaal betreedt, dus mondkapje af en handen reinigen.

Eigen consumptie niet meer toegestaan

Daar het Sportservicepunt ons met een fantastisch idee helpt en wij daardoor weer kunnen worden voorzien van een consumptie, is het duidelijk dat het meenemen van een eigen versnapering niet meer nodig is. Dus het gevulde waterflesje lekker thuis laten staan, daar is de kantine nu weer voor. Koop een “breekkaart” (wel contant betalen)voor uw consumptie en reken hiermee uw consumptie af.

Afwijking op drankmaatregel

De avondclubs krijgen een bijzondere behandeling daar zij later klaar zijn dan 20.00 uur. De drank (alcohol) mag na deze tijd niet meer worden verkocht. De leveringstijden zijn 19.30, 20.30 en 21.30 uur, dus wil je na het tijdstip van 20.00 uur toch iets nuttigen, bestel het dan voor 20.00 uur en zorg dat je bij de laatste levering niets vergeten hebt. anders grijp je er naast.

Nico Gruijs Algemeen Wedstrijdleider BV Sombroek