Grote Clubactie

Beste biljartvrienden,

Zoals elke vereniging kijkt men naar een extra bron van inkomsten, een daarvan is de grote clubactie waarbij een zeer groot deel van de opbrengst in de clubkas vloeit. Wij als bestuur hebben gemeend deze mogelijkheid eens uit te proberen en te starten met de verkoop per 1 oktober van dit jaar. Er zal een intekenlijst komen op het bureau bij de computer in de zaal, hier kan men aangeven hoeveel loten men wenst en/of denk te kunnen verkopen, het bestuur gaat er vanuit dat elk lid minimaal 3 loten afneemt danwel verkoopt.

De loten zijn te verkopen ad € 3,00 per lot, van dit bedrag vloeit er € 2,40 in de clubkas.

Het bestuur