Extra vergadering omtrent statuten vlot verlopen

Klokke 19.30 uur werd de extra ingelaste vergadering omtrent het goedkeuren van de wijzigingen der statuten en huishoudelijk reglement met algemene stemmen aangenomen. Uiteraard is het bestuur blij met de opkomst van de leden die de moeite namen hun stem te laten gelden. Hieraan kun je zien dat er betrokkenheid van de leden is als het gaat om belangrijke zaken, onze dank daarvoor. Het bestuur neemt zich voor in de komende 5 jaar de statuten van de algemene bond KNBB te bezien en mogelijk over te nemen en indien nodig in overeenstemming te brengen met onze vereniging, zodat het aansluit bij het huidige tijdsbeeld.

Namens het bestuur,

R.Schigt