Eureka!! de voorzitter heeft goed nieuws

Beste leden, 

Inmiddels staat iedereen te popelen om te beginnen en velen zijn al gevaccineerd. Er kan hun dus theoretisch “niets” gebeuren en dat brengt rust in de tent.

Ik als “jonge” voorzitter zal ik nog even moeten wachten op een vaccinatie, maar ik ben verheugd jullie te mogen melden dat (zodra het maar even mag van de overheid en regio-/ veiligheidsdiensten) jullie weer mogen biljarten! We gaan dan gelijk ook van start met de roosters en de hele zomer door ( geen vakantie dus). Enige hulp en vervanging van de wedstrijdleiders zal dan mogelijk nodig zijn, maar ik vertrouw er op dat de wil zo groot is, dat dit op de dagdelen wel opgelost gaat worden. 

Bondswedstrijden team en PK

De bondswedstrijden zijn nog niet bekend, maar dat horen jullie nog. Ook de regionale teamcompetitie (Noord-kop) is nog niet bekend. Heeft iedereen zich al opgegeven bij de algemeen wedstrijdleider voor de bondswedstrijden? Doe dit uiterlijk vóór 31 mei via wedstrijdleider@bvsombroek.nl!

Toch ook nog een aardigheidje

Als bestuur hebben we besloten al onze trouwe leden die hun contributie 2020-2021 keurig betaald hebben, te belonen met een contributiekorting voor het nieuwe seizoen. Het exacte percentage wordt op de factuur begin juli vermeld en is geldig bij betaling vóór 1 september. 

Opzegging lidmaatschap ?

Daar worden wij verdrietig van, maar wat is , dat is en dan bedanken wij u voor fijne tijd die we samen hebben doorgebracht in de prachtige biljartgelegenheid. Uiteraard is het u bekend dat opzegging van het lidmaatschap altijd dient te geschieden vóór 30-06 van het lopende jaar. Per 01-07 is de start van het nieuwe seizoen en wordt er door de KNBB en het district noordwest lidmaatschapsgeld in rekening gebracht aan de vereniging. U bent per 01-07 weer lid voor een héél jaar en worden de daarbij behorende kosten bij u in rekening gebracht.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen, steun en het lid blijven van onze vereniging!

Ik wens iedereen heel veel gezondheid en geluk en hopelijk mogen we genieten van een mooi biljartseizoen!

Met vriendelijke groet,

Patrick Sombroek  Voorzitter Biljartvereniging Sombroek Langedijk