Eureka !!, Bingo !!! en nog veel meer van die kreten

Tja, waar moet je nou mee beginnen als je in euforische stemming bent. Zojuist het groene licht ontvangen van de gemeente en het sportservicepunt, we mogen weer biljarten en wel per maandag 29 JUNI 2020. De toegang tot de zaal is beperkt tot de leden van het dagdeel waarop u speelt, op bezoek gaan bij een ander dagdeel is “nog niet” toegestaan. De trainingen en het vrijspelen op de resterende dagdelen is vooralsnog verboden tot 31-08-2020. Het sportservicepunt (kantine) verstrekt u géén sleutel voor het vrijspelen.

Drukke vergaderingen gehad met bestuur tot 00.00 uur in de nacht om door te spreken wat er kan en mag, hoe gaan we het invullen en waar ligt de verantwoording. Zware en bijzondere telefoontjes met allerlei instanties zorgen dat je niet over 1 nacht ijs gaat. Kunnen ze het bestuur aansprakelijk stellen als het mis gaat? We kijken elkaar aan en hebben geen zin in vervelende situaties of lastige mensen die komen met “ja maar als” , grote mensen en dat zijn wij, hebben ook een verantwoordingsgevoel, gebruik dat dan ook. Daar gaan wij dan ook vanuit.

Het protocol is geschreven en wordt vandaag aan de gemeente ter hand gesteld. Wat betekent dit? Wel, het door ons (in de zaal ) en het sportservicepunt (in de sporthal + toiletgroep) gehanteerde protocol (beiden hebben een eigen protocol) dienen te allen tijde strikt te worden opgevolgd. Controle op het juiste gebruik hiervan vindt plaats door de handhavingsambtenaren (BOA’S) , zij zijn ook bevoegd bekeuringen uit te delen aan personen die zich niet aan het protocol houden.

BEKEURINGEN ZIJN PERSOONSGEBONDEN. HET BESTUUR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR UW GEDRAG, MAAR SPREEKT U ER, INDIEN NODIG, WEL OP AAN.

De wedstrijdleider van het dagdeel wordt bij de nieuwe start van het seizoen bijgestaan door een bestuurslid om de regels, voor zover niet bekend, te verduidelijken. Als de wedstrijdleider van uw dagdeel van oordeel is dat uw gezondheidssituatie niet strookt met het protocol, zal hij u verzoeken de lokaliteit te verlaten en pas terug te keren als u weer hersteld bent. Harde en duidelijke regels zijn nodig om elkaar te beschermen, wij zijn tenslotte de “kwetsbare ” groep en wij spreken elkaar daarop aan.

Tot slot nog even dit, slechts een handjevol leden hebben het corona-spook ontmoet, maar zijn er genadig afgekomen en gelukkig zijn er géén leden overleden op onze club. De snelle reactie genomen door het bestuur heeft zijn vruchten afgeworpen. Deze handelswijze zal worden herhaald indien zich een 2e golf ontwaard. De zaal zal dan weer met onmiddellijke ingang worden gesloten. Uiteraard hopen we dat dit niet nodig zal zijn en uw correcte en voorbeeldige gedrag zal ons daarbij helpen.

Veel biljartplezier toegewenst.

Uw reporter