Een paar jaar geleden

Euroteken - Kruis Teken Symbool op je Toetsenbord (†)

Inmiddels al weer een paar jaar geleden is een zeer gewaardeerd lid van de dinsdagavond overleden, Jaap Molenaar ons allen bekend. Vandaag lees ik dan in de krant dat zijn vrouw Loes op de gezegende leeftijd van 82 jaar is overleden. Jaap nam zijn vrouw veelvuldig mee naar de club, bij het overlijden van Jaap werd de jaarcontributie gewoon overgemaakt met de mededeling dat de club er meer aan had dan hij.

Terechte aandacht

Voor een altijd vriendelijke vrouw die nu het aardse heeft verruild voor het eeuwige. Beste Loes, doe Jaap de groeten van ons allen en rust zacht.

Namens het bestuur,

Ruud Schigt