Dringend verzoek tot inleveren sleutels

Beste wedstrijdleiders, teamleiders en andere personen die in het bezit zijn van een sleutel van de biljartzaal. Per ingang van het nieuwe seizoen is er zoals vermeld een uitbreiding en daardoor ook een nieuwe ingang naar de biljartzaal, van de huidige deur wordt de cilinder verwijderd, gaat deze op slot en wordt niet meer gebruikt. Om te zorgen dat de uitreiking van sleutels correct verloopt dienen alle huidige sleutels te worden ingeleverd en kunnen de nieuwe worden besteld. Aangezien een en ander in orde dient te zijn vóór het nieuwe seizoen wordt u met klem verzocht de in uw bezit zijnde sleutel met naam en functie (teamleider of wedstrijdleider etc) in te leveren bij,

  1. Marco Kraakman
  2. Marco Hink
  3. Ruud Schigt (maandagavond, donderdagavond en vrijdagmiddag)

De nieuwe sleutels worden daar waar nodig, verstrekt ná het tekenen van een sleutelverklaring en het betalen van een borg. Het te betalen borgbedrag wordt nog door het bestuur bekend gemaakt. Alleen op deze wijze kan er zorg gedragen worden voor het optijd verstrekken van nieuwe sleutels aan de juiste personen.

Het bestuur