Dinsdag 17 november. 16.15 uur, Ruud Oudejans schrijft

Beste  biljarters.

Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik ben ‘nerveus’. En nu zullen jullie zeggen ‘nerveus’ ? Jawel mijne dame en heren, ik zit namelijk in spanning over de persconferentie van Rutte/de Jonge van vanavond. Krijgen we weer de ruimte om onze club-middagen door te laten gaan of blijven we nog langer verstoken van de o zo noodzakelijke sociale contacten. Nog niet eens gesproken over het verval van de souplesse van ons spel en het niet kunnen ‘onderhouden’ van ons strategisch spelinzicht…..

Nog juist voordat half oktober de zaal weer op slot ging had ik van Piet Korver enkele waardevolle aanwijzingen gekregen die de effectiviteit van mijn spel zouden kunnen vergroten. Een van die aanwijzingen was dat ik mijn stoten ‘langer’ moest maken, meer met de keu achter de speelbal aan, zogezegd.

Toen ik daar wat mee oefende ging bij nog een licht op. Pas toen begreep ik eindelijk, na twee jaar lessen bij Dick Kos, wat die leraar bedoelde met ‘deur de bal’. Ja, het duurt soms wat langer om alles in de grijze massa op de juiste plek op te slaan…

Heel erg enthousiast stond ik in de startblokken om deze nieuwe inzichten in praktijk te brengen maar helaas, toen ging rond half oktober de zaal dicht.

En nu dus vanavond hopen op het goede bericht dat we weer mogen. Natuurlijk met in achtneming van de Corona-regels. En nu ik het daar toch even met jullie over heb, moet me nog iets van het hart.

Onze wedstrijdleiders van de diverse clubmiddagen en -avonden wijzen ons regelmatig bij het begin op deze Corona-regels. De afstand, als de een speelt zit de ander, looprichting in acht nemen, enz. We weten het allemaal wel maar soms, in ons enthousiasme, ‘vergeten’ we iets. Het is mijn hoop dat we niet de verantwoordelijkheid bij de wedstrijdleider op zijn bord leggen, maar ELKAAR hierop aanspreken (bijvoorbeeld per tafel, waar spelers, schrijver en teller, dat naar elkaar kunnen doen). En weet, het is niet een kwestie van corrigeren, maar even helpen herinneren….

Ik wacht gespannen af of er zeer binnenkort weer een mailtje in mijn box valt waarin de wedstrijdleider het goede bericht verteld dat we weer gaan biljarten. Ik hoop jullie allemaal in goede gezondheid te zien.

Ruud Oudejans.