De wedstrijdleider trapt af voor de laatste dag

Zo, Ben heeft de spelers en het publiek toegesproken met het vermelden van de indelingen en de gang van zaken verduidelijkt. De arbiters hebben de tos uitgevoerd en de spelers kunnen inspelen, de wedstrijden gaan zo beginnen. We weten dat bij winst van Dick Mol in deze ronde het kampioenschap is verspeeld, maar we gaan er vanuit dat zijn tegenstander alles in de strijd zal werpen om dit te voorkomen.

We zijn van start