De finale Libre 2e klasse is van start

Prachtig op tijd zijn alle deelnemers aanwezig, ook de benodigde arbiters en schrijvers zijn keurig op tijd in de zaal. De spanning is nu al van de gezichten af te lezen, links en rechts een benauwde glimlach naar elkaar, zo van “jou ken ik, oef!”maar desalniettemin is een ieder wel vol van “vrolijke zin” na enig babbelwerk. Ben Beemsterboer heeft alles keurig op de rit en laat dat ook merken door middel van een warme hand voor een ieder die binnenkomt. Het gelagje wordt genoteerd en na het woordje van de voorzitter gepresenteerd.

Inderdaad, onze voorzitter opent de finale en doet dat op een gezellige en informele wijze waarbij de spelers direct de indruk krijgen van harte welkom te zijn. Oude tijden herleven en het is weer ouderwets gezellig met zo’n opening, Ben Beemsterboer neemt het roer over en deelt de tafels in, maakt de arbiters en schrijvers duidelijk wat er van hun wordt verwacht. Nog snel worden enkele spelers op de foto gezet en toegevoegd aan het bestand opdat het duidelijk is wie er bij welke foto hoort

Later meer