Corona-protocol BV Sombroek Langedijk

Corona-protocol BV Sombroek, BV Sombroek volgt primair de richtlijnen van de overheid en het RIVM inzake het Coronavirus. Daarnaast volgt zij de adviezen van de KNBB.


Huidige stand van zaken:

 • Overheid heeft aangegeven dat binnensporten weer mag vanaf 1 juli, mits de huidige situatie niet veranderd.
 • KNBB denkt dat recreatief biljarten per 1 juni (met de opening van de horeca) ook weer moet kunnen, maar volgt de richtlijnen van de overheid.
 • Wanneer het kabinet in een latere fase besluit om ook binnensport en recreatie (gefaseerd) toe te staan heeft de KNBB een protocol verantwoord biljarten opgesteld.
 • De bestaande overheidsadviezen en het protocol van de KNBB vertalen zich als volgt voor onze vereniging:
 • Indien er akkoord is vanuit Overheid, RIVM, veiligheidsregio en gemeente, en de sporthal open is kan bij BV Sombroek weer worden gebiljart in verenigingsverband. Dit is op dit moment formeel 1 juli maar de KNBB hoopt op dat dit mogelijk al eerder het geval kan zijn.
 • Iedereen houdt zich aan de RIVM richtlijnen
 • Voor alle disciplines geldt dat er tijdens biljarten geen sprake is van fysiek contact tussen de sporters en/of hun begeleiders.
 • Het biljartlokaal zal worden aangepast om de 1,5 meter samenleving ook binnen te kunnen handhaven
 • Het bestuur stelt extra regels op hoe wij in het lokaal met elkaar en met de biljartzaal omgaan
 • Wij gaan uiteraard ook uit van de eigen verantwoordelijkheid van de leden
 • Vrij biljarten en trainingen zijn tot nader bericht vanuit het bestuur niet mogelijk
 • De wedstrijdleiders per dagdeel kunnen op het dagdeel maatregelen nemen indien er een situatie ontstaat daardoor de 1,5 meter niet in acht genomen kan worden of anderzijds het risico voor de aanwezigen te groot wordt.
 • Hoe geven we hier als vereniging handen en voeten aan:
 • 1 Algemeen
 • Uiteraard gelden te allen tijden de algemene maatregelen vanuit het RIVM
   Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.
   Was of desinfecteer voor en na het spelen je handen;
   Schud geen handen;
   Na toiletbezoek verplicht handen wassen of desinfecteren;
   Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
   Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;
 • 2 Coronaprotocol BV Sombroek Lokaliteit;
  In de lokaliteit zijn de volgende maatregelen van toepassing
   De airco staat en blijft uit. Ramen zoveel mogelijk open om frisse lucht toe te laten
   Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd met de aanwezige dispenser
   Blijf niet staan bij de ingang maar loop direct door naar de grotere ruimte
   Hou voldoende afstand van elkaar
   Het meubilair is ingericht op de 1,5 meter samenleving. Ga dus geen stoelen of tafels verplaatsen, bijvoorbeeld om dichter bij elkaar te zitten
   Wanneer toiletbezoek noodzakelijk is of de lokaliteit om andere reden tussentijds moet worden verlaten, dan doen we dat bij de deur in de hoofdruimte (volg de pijlen)
   Wanneer de lokaliteit weer wordt betreden desinfecteer dan opnieuw de handen
 • Voor, tijdens en na het biljarten
   Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
   De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de
  wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg kan worden bepaald dat beide spelers de keuzetrekstoot/Leg om de beurt uitvoeren, waarbij per toss bepaald kan worden wie als eerste de keuzetrekstoot/leg speelt.
   Ballen, banden, hulpstukken (pins, rest, brug, e.d.) worden vooraf en na afloop van een partij gedesinfecteerd;
   Lakens dienen na afloop van een partij of training te worden gereinigd. Het laken mag niet nat worden. We gebruiken een heel licht vochtige doek met minimum 65% alcohol. Indien deze doek heel licht vochtig is, dan is de kans op schade aan het laken minimaal.
   Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel
   Als er toch een keu en krijt van de speellocatie of een andere speler gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden
   Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een desinfecterend middel voorafgaand aan en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren. Deze zijn per tafel aanwezig.
   De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;
   Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
   Als er geen arbiter aan tafel staat, gebeurd het tellen door de schrijver of de spelers zelf.
   De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen. Wanneer de aan de beurt zijnde speler wil afstoten op een plek te dicht bij de zitplaats van de andere speler, gaat deze eerst aan de kant voordat met de stoot wordt aangevangen.
 • 3 Coronaprotocol BV Sombroek
  Tenslotte
   Met bovenstaande maatregelen / uitgangspunten hopen we het risico zo klein mogelijk te houden
   Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol worden aangepast.
   Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit protocol.
   U bent niet verplicht te komen. Zoals aangegeven bouwen we ook op uw eigen verantwoordelijkheid. Als u niet komt wilt u dit dan zoals gewoonlijk aan uw wedstrijdleider doorgeven.
  Let wel: er gaat pas vrij gebiljart en getraind worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet en andere relevante overheden het besluit hebben genomen dat het is toegestaan!