Corona maatregelen met QR Code, treffen teamcompetitie en PK

Luid en duidelijk is het bericht dat u bij bezoek aan een horeca gelegenheid een QR-Code dient te laten zien. Deze QR-Code die u op uw telefoon kunt zetten of op papier mee kunt nemen, is het “toegangsbewijs” voor de horeca en daar kan op gecontroleerd worden. Indien u deze niet heeft, kan u de toegang tot de lokaliteit worden geweigerd. Het gevolg is dat uw team gedecimeerd wordt en waarschijnlijk niet kan spelen, lastig maar waar.

Breng uw teamleden op de hoogte van deze maatregel

Let op, uw tegenstander heeft er niet om gevraagd, dit zijn opgelegde maatregelen van buitenaf. Een ieder dient er rekening mee te houden, gaat discussies uit de weg. Zorg dat zolang dit nodig is, de QR-Code gelijk is aan uw keu, zonder uw keu op pad is niet handig, zo ook is de QR-Code, meenemen dat ding!!

Aad Borst van de Noord-Kop waarschuwd

In een persoonlijke mail heeft de wedstrijdleider van de Noord-Kop ons gewaarschuwd u te waarschuwen, hetgeen nu geschied. Laat het duidelijk zijn dat een gewaarschuwd mens voor 2 telt. Natuurlijk zal het op verschillende locaties niet nodig zijn daar er geen horeca aanwezig is in de zaal gelijk de onze. Maar ook wij zullen bij betreden van de kantine rekening moeten houden met de vraag naar de QR-Code vanaf aanstaande zaterdag 25-09-2021.

Ten overvloede, maatregel gaat in per zaterdag 25-09-2021

Uw Reporter