Corona-maatregelen, de voorzitter spreekt de leden toe

Beste leden,

Besmettingen houden aan en triest genoeg breiden zij ook uit. De regering heeft derhalve besloten de maatregelen uit te breiden en beperkingen op te leggen teneinde deze pandemie een halt toe te roepen.

De navolgende inhoud wordt per 6 november van kracht

Bij betreding van de biljartzaal zijn we volgens de nieuwe regelgeving verplicht te controleren of u in het bezit bent van een geldige QR-Code of een recent papieren “testbewijs” (maximaal 24 uren oud) waaruit blijkt dat u géén Corona heeft. Dit bewijs dient u te tonen tezamen met uw ID bewijs.

Wie controleren de QR-Codes of toegangsbewijzen?

1 – De wedstrijdleider van uw dagdeel
2 – Het aanwezige bestuurslid
3 – De aanwezige trainer
4 – De aanwezige teamleider

Moeilijk genoeg als je gewone job al is, doen we dit erbij om het biljartplezier vooral door te laten gaan. Wij vragen om uw medewerking en u spontaan te melden bij betreffende controleur met uw QR-code/papier en ID paraat .
Laat het niet een zware en vervelende taak voor de wedstrijdleider worden om telkens iedereen te vragen aub!

Heeft u géén geldige QR-Code of bent u niet getest? dan géén toegang!


Mocht uw geen geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen, dan mogen wij u helaas niet toelaten. U wordt dan verzocht de biljartzaal te verlaten. We vertrouwen erop dat u de beslissing van de wedstrijdleider respecteert.

Deze maatregel zal gelden voor:
– clubavonden/middagen
– trainingen
– teamwedstrijden
– andere georganiseerde bezoeken in de biljartzaal (door bestuur akkoord bevonden)

Vrij biljarten zal uitsluitend mogelijk zijn in bijzijn van een bestuurslid of aangewezen persoon!

Uitgaande van uw begrip en hopen wij uiteraard dat het aantal besmettingen zich zal inperken, en wij dit soort maatregelen snel in kunnen trekken. Verder willen wij u er op wijzen dat de corona-maatregelen die algemeen van toepassing zijn nogmaals benadrukt worden. We zijn ze inmiddels bijna weer vergeten, spelers schudden elkaar weer de handen en afstand houden was er al helemaal niet meer bij.

Onderstaande maatregelen nog even onder de aandacht

1 – Bent u positief getest? Heeft u corona? Blijf dan thuis.
2 – Blijf uit de buurt van anderen. Ook als men gevaccineerd is, kan men Corona overdragen.
3 – Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger. (dit is een aanbeveling géén maatregel)
4 – Geef andere mensen geen hand maar een ellenboog . (dit is een aanbeveling géén maatregel)
5 – Was vaak en goed uw handen. Hoest en nies in uw ellenboog.

Voor degene die niet gevaccineerd zijn en/of géén geldig testbewijs kunnen overleggen, is er respect voor de keuze. Wij rekenen op uw begrip bij het weigeren van de toegang tot de zaal. Indien wij de ons opgelegde verplichtingen niet volgen, lopen wij het risico van een boete of sluiting van de zaal met alle gevolgen van dien. Uiteraard danken wij u voor uw begrip

Géén discussie, géén debat.

Wij hebben de regels niet bedacht, maar dienen wel te zorgen dat deze uitgevoerd worden. Wij kunnen en zullen dan ook geen discussie voeren over legitimiteit, zin en/of onzin van deze maatregel.

Het niet uitvoeren van deze regel kan leiden tot boetes of tijdelijke verplichte sluiting van de accommodatie.

Blijf gezond! Groet,

Uw voorzitter.