Denderend nieuws, feest in de zaal

Beste biljarters, Eindelijk goed nieuws vanuit de persconferentie, een aantal maatregelen is versoepeld en daarbij zijn we natuurlijk vooral nieuwsgierig wat dat voor onze sport te betekenen heeft. Welnu, sporten mag weer en zonder restricties van tijd. Dit houdt in…

Amerika correspondent eindelijk terug van zijn wereldreis, hij vertelt het volgende

Beste Sombroek-site lezers, Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de razende reporter die onze site vult met nieuwtjes waar we met z’n allen op zitten te wachten en absoluut niet buiten kunnen, een beetje door z’n stof begint heen…

2022 is van start, wat gaat het ons brengen?

Dat is dan wel de hamvraag voor ons allen en wie het weet mag het zeggen. Wat ik wel weet is dat ik vanaf deze kant een ieder van u een gezond een sportief jaar toe wens. Veel plezier op…

Jaaroverzicht door de ogen van een reporter

Wat kun je vertellen wat wij met z’n allen al niet meer weten? De jaarwisseling van 20 naar 21 was er een in stilte met lock-downs en andere zaken die we niet als prettig konden ervaren. Langzamerhand begon de vraag…

Een zonnetje in donkere tijd

Een zonnetje in donkere tijd

Corona mag dan lastig zijn en zeker in het geval van deze ondernemer. Maar zijn glimlach en zijn vele werkzaamheden om geld in te zamelen voor het goede doel maken terecht een “Lid van Verdienste” van deze Langedijker in hart…

Zware Lock-down nodig om virusvariant te bedwingen. Sporthal dicht, geen biljarten

Nauwelijks terug van vakantie, hoofd leeg en zinnen op een nieuwe start gezet. Boem, een algehele lock-down tot minimaal 14 januari. De laatste restjes van het dagbiljarten in een klap van tafel geveegd, geen uitzonderingen. Daar gaat dan je mogelijkheid…

De nieuwe lakens zijn geplaatst

Zo, de firma Meilink had er weer een leuke klus aan. Lakens geplaatst en tegelijkertijd even naar de tafels gekeken of alles nog in het “lood” stond. De banden gecontroleerd en goed bevonden, dus die konden nog een paar jaartjes…

Nieuwe Coronamaatregelen KNBB NWN

Nieuwe Maatregelen Corona beleid 29 November 2021 Geachte voorzitters en secretarissen en biljartleden Hierbij het laatste nieuws wijziging op besluit van zaterdag in de ALV van de KNBB afdelingCarambole i.v.m. de nieuwe Corona maatregelen welke in de persconferentie van vrijdag…

Schrijverstalenten op dinsdagavond

Schrijverstalenten op dinsdagavond

Keu kocht. Nooit docht dat ik deer an beginne zou, maar de kogel is deur de kerk! Ben op les en de eerste beginsele van ’t biljarten ant leren. Wat is dat moeiluk, alles doen ik verkeerd, te hard, te…

De voorzitter spreekt namens het bestuur

Beste leden, Vanuit de overheid gelden er per vandaag nieuwe maatregelen. Het bestuur heeft daarom het onderstaande besloten. De biljartavonden komen te vervallen. Er bestaat de mogelijkheid om vrij biljarten op de woensdag voor zover er geen recreanten competitie is…