Bestuursbericht BV Sombroek

De ernst van de situatie begint bij een ieder door te dringen, het is niet zomaar een griepje. En of je wilt of niet, overal waar je komt wordt je er mee geconfronteerd. Je kunt niet meer lachend alles wegwuiven, er luchtig over zijn en zeggen “stel je niet aan”. Het gevoel van een ieder is anders en met respect voor elkanders mening moeten we wel met positieve gedachten proberen er mee om te gaan. Elkaar helpen is nu het devies, maak gebruik van je omgeving als dat nodig is.

Inmiddels is duidelijk dat de bijzondere situatie niet stopt op de eerder gemelde datum van 16 maart of 31 maart. Datums rollen over elkaar heen en niemand weet meer het juiste. Vandaar dat uw bestuur besluit door middel van deze website u op de hoogte te houden van onze beslissingen met betrekking tot het biljarten in de zaal.

Daar verschillende instanties al half April roepen en de reiswereld heeft besloten tot eind April niets meer te doen, zeggen wij dat u rekening moet houden met een gesloten zaal tot 30-04-2020.

Waarom zolang? wie bepaalt dat? Wat houdt dat in?

Mochten er andere berichten verschijnen over een spoedig herstel of een hernieuwde toegang, dan laten wij u dit weten middels de site en een persoonlijk telefoontje van uw (dagdeel) wedstrijdleider

De clubfinales Libre en Bandstoten gaan vooralsnog NIET door. Hoe we daar een vervolg aan geven daar zal het bestuur zich op een later stadium over beraden.

Wat nu belangrijk is dat het wel en wee van onze leden straks (als alles over is) weer van een gezonde orde is en wij elkaar aan kunnen kijken met een vrolijk gezicht. Zeggende “het was toch wat hé” we nemen nog een borrel want wat er morgen komt weet je maar nooit! Wij houden u op de hoogte.

Namens het bestuur,

R.Schigt