Arbitragelijst tellen en/of schrijven

Beste leden,

Het seizoen is al van start en de eerste wedstrijden zijn al gespeeld, het hebben van arbitrage bij de tafel is een essentieel onderdeel van onze sport. Daar ik niet in staat ben alles alleen te doen heb ik hulp gevraagd (en gekregen ) van Ben Beemsterboer. Hij is druk doende de leden te benaderen om hun beurt betreffende het tellen/of schrijven te verduidelijken. Een en ander zal ook worden verteld op de jaarvergadering. Mocht hij u benaderen, wees dan een gentleman en laat hem niet in de steek, vele handen maken licht werk.

Marco Kraakman