Arbiters en schrijverslijst is geplaatst onder kopje “AGENDA”

Uiteraard wil u graag weten of u bent ingedeeld om te tellen of te schrijven bij de te verwachten wedstrijden die onze vereniging toebedeeld heeft gekregen. De biljarter mag graag spelen tegen een opponent van dezelfde sterkte om te kijken of hij/zij er een keurige titel aan over kan houden. Met deze titel kan hij/zij dan trots laten zien dat hij/zij in dit district de beste is en dit gaat niet zomaar, daar moet wel wat voor worden gedaan. Het district verzamelt alle inschrijvingen die de clubwedstrijdleider heeft vergaard en opgestuurd. Dit zelfde district heeft de taak uit te zoeken wie waar en wanneer mag of kan gaan spelen en stelt de biljarter daarvan op de hoogte en dan begint het gelazer. Die zelfde mensen die alles proberen in goede banen te leiden worden platgebeld met soms onmogelijke vragen. Bellen, ruilen en kijken waar het anders kan of mag zorgt voor een hoop werk, werk dat vrijwillig en met liefde wordt gedaan (denk daar goed aan!!)

Daarna worden de wedstrijdleiders van elke vereniging op de hoogte gesteld en kunnen zij aan hun puzzelwerk beginnen, dit puzzelwerk is nu klaar en geplaatst op deze site,WAAR????

Dan toch maar even een begeleidend schrijven eraan toevoegen voor diegene die moeite mogen hebben met waar te kijken op de website van de club.

  • Ga naar de site
  • ga naar agenda
  • Ga nar Tellers & schrijvers (onderaan)

Zie hier de lijst en kijk wanneer u acte de presence dient te geven. Heeft u een probleem met de datum, kijk dan of u kunt ruilen met iemand op de lijst, want u dient zelf voor een vervanger te zorgen. Daarna geeft u dit door aan de wedstrijdleider.