ARBITERS GEVRAAGD !!!!!

Zaterdag 11 januari 2020; locatie Biljartvereniging Wieringermeer ’86.Het schamele aantal van 4 arbiters doet zowel theoretisch als, indien voor de theorie geslaagd, het praktijkexamen * arbiter.

Zoals gezegd, indien geslaagd voor het theorie-examen, want 1 persoon slaagde niet voor zijn theorie. Dus de overige 3 aanstaande arbiters konden hun kennen en kunnen in de praktijk laten zien. Alle drie de kandidaten slaagden en het arbiterskorps Noord West Nederland was weer 3 één ster arbiters rijker.

Waarom dan dit verhaal??

Op de op maandag 13 januari 2020 gehouden arbitersvergadering in Schagen werd nog maar eens duidelijk gemaakt dat ons District niet uitpuilt van de arbiters en vandaar dat ik hierbij (niet voor de eerste keer) de verenigingen oproep eens te gaan lobbyen bij hun leden om zo’n arbiterscursus te gaan volgen. Het moet toch mogelijk zijn om, als ik alle leden bij elkaar optel, voldoende leden enthousiast te maken om een cursus, die gratis is, te volgen.

Laat alle secretarissen en wedstrijdleiders van ALLE verenigingen van het District gaan lobbyen voor meer arbiters. Voor iedere speler, van hoog tot laag is het fijn om deskundige arbitrage bij het biljart te hebben.

Het is al eerder gezegd en geschreven dat het aantal arbiters uitbreiding behoeft en  je moet er toch niet aan denken dat binnenkort leden van een vereniging, die niet zijn opgeleid als arbiter, hoe goed ook bedoeld, een wedstrijd moeten gaan leiden.

Kortom bestuursleden, doe je best en misschien kunnen we dan bij een volgende cursus 8 of misschien wel 10 nieuwe cursisten begroeten. Zet het op je site en ga ermee aan de slag. Ook voor onze docenten, die de cursus belangeloos geven is het veel leuker om een grote groep op te leiden in plaats van 3 of 4.

Meer informatie en/of opgeven van kandidaten kan bij Paul Wansink, p.wansink@kpnmail.nl, Secretaris arbiterkorps district Noord west Nederland.

Met sportieve groet,

Nico Gruijs

Algemeen Wedstrijdleider Biljartvereniging Sombroek Langedijk.