Arbitercursus ★ en ★★

Beste biljarters en sportliefhebbers, onderstaand bericht (lees NOODKREET!!!) hebben we ontvangen van Paul Wansink, zijnde de secretaris van het arbitersbestuur.

Het arbiterskorps NWN gaat weer in samenwerking met het District NWN  in maart / april 2018 in ieder geval een ★ arbitercursus organiseren. Daar iedere vereniging een verwachtingspatroon heeft dat er bij finales gekwalificeerde arbiters aanwezig zijn, zijn wij als arbiterskorps genoodzaakt te zorgen voor een continuïteit in aanwas van deze hoog gekwalificeerde mensen. Vandaar dat wij een beroep op uw allen doen zich toch vooral aan te melden voor de cursus van 1 en/of 2 ★ arbiter. Deze cursus is gratis en wordt u aangeboden door de KNBB in samenwerking met het district NWN.

Daar het voortbestaan van een prachtige sport toch ook afhangt van mensen met kennis van de biljartsport, doen wij er alles aan om mensen er toe te bewegen deel te nemen aan deze cursus. Het is wel eens frustrerend te zien hoeveel werk je verzetten moet om slechts een paar kandidaten zover te krijgen deel te nemen, vooral als je ziet hoeveel enthousiasme en blijdschap er na de cursus afstraalt van de nieuwe arbiters. Nooit geweten dat dit zo leuk zou zijn, en nu weet ik waarom dit of dat niet mag of moet, uitspraken die na een cursus toch vaak gehoord worden.

Het huidige bestand aan arbiters nadert een leeftijdsgrens waarop men zegt “ik bedank” na zoveel jaren vind ik het genoeg en dat is begrijpelijk. Echter, de spoeling wordt dun, zéér dun, en dan moet je toch echt aan de bel trekken. Het beschikbaar hebben van een docente die haar vrije tijd graag ter beschikking stelt is voor ons al een geweldige voorsprong, help ons daar “gebruik ” van te maken en meld u aan op korte termijn.

De start van de cursus is in maart.

HELPT U ONS UW VERENIGING HELPEN?

Paul Wansink, secretaris District Noord-West Nederland

Tel: 0227-501297 p.wansink@multiweb.nl