Arbiter ☆ examen geslaagd

Arbiters

Woensdag 30 maart werd met 12 man gestart met een nieuwe ☆arbitercursus .

Na de eerste avond vielen er 4 personen om verschillende redenen af. Met 8 enthousiaste cursisten onder de strakke en kundige leiding van docente Marieke Schigt werden de volgende 5 woensdagavonden gevuld met het eerste deel theorie en daarna de praktijk, libre en driebanden.

De wil van de cursisten om het examen te halen was duidelijk merkbaar, na 3 weken kon je al de gedrevenheid van zowel de docente als van de aspirant arbiters zien. Met zo’n instelling moet het wel goed gaan, ook al moest er door sommige behoorlijk aan gewerkt worden om de nodige arbiter- kennis tot zich te nemen.

Zaterdag 21 mei was de examendag. Dhr. Hans Berkhout, de gecommitteerde namens de KNBB nam het examen af. Om 10.00 uur opende Paul Wansink namens het district NWN en het arbiterkorps in een kort welkom de kandidaten, de examinator, de docente en de voorspelers voor dit ☆examen. Hans Berkhout gaf daarna het startsein voor het theorie examen. Sneller dan gedacht was deze zenuwslopende klus geklaard en nu maar in spanning afwachten of men voor dit deel was geslaagd, want gezakt voor theorie betekent direct naar huis gaan. Een uitstekend resultaat was het gevolg, iedereen was voor de theorie geslaagd.

Na de gezamenlijk lunch werd om 12.30 uur het praktijk gedeelte afgenomen. Op tafel 2 werd door de voorspelers Libre gespeeld door Kees Kleibroek en Paul Wansink. Op tafel 3 werd door Nico Kraakman en Jim Anneveldt het driebanden gespeeld. Het arbitreren op tafel 2 was opletten voor de kandidaten, soms speelde Kees heel snel en dat vergde opperste concentratie bij plaats bepalen en annonceren. Het driebanden vereist wel meer aandacht bij het tellen van de banden. Iedere kandidaat wisselde van tafel om zijn kennis van beide speldisciplines aan de examinator te tonen. Enige nervositeit was er wel onder de kandidaten te zien. Om 16.00 uur kwam Hans Berkhout met het verlossende woord “ allemaal geslaagd” ! Nico Gruis, Gerrit Rus, Marco Kraakman, Henk Holthuis, Jan Stoop, Ben Koning, Ad de Graaf en Cor de Graaf van Harte Gefeliciteerd.

Hans Berkhout overhandigde het fel begeerde diploma en het ☆ badge. Paul Wansink sloot het examen af met een woord van dank aan Hans Berkhout en docente Marieke Schigt voor haar geweldige enthousiaste werkwijze van opleiden. Uiteraard ook een woord van dank voor Ruud Schigt als afgevaardigde van B.V. Sombroek voor het behulpzaam zijn en het beschikbaar stellen van deze prachtige biljartzaal.

Langs deze weg wil ik alle 18 voorspelers super bedanken voor hun inzet, zonder hun bereid –willigheid is het onmogelijk een arbiterexamen te houden. Geslaagden, succes met arbitreren!