Algemeen wedstrijdleider bericht u met het volgende nieuws

Beste biljartvrienden,

Ondanks dat het vervelende Corona virus nog niet weg is, hebben we als vereniging na toestemming van de gemeente en de veiligheidsregio Noord Holland Noord kunnen besluiten weer te gaan biljarten. De zaal is “corona-proof” gemaakt en we kunnen ons geliefde spelletje weer spelen.

Veel biljarters op verschillende dagdelen hebben daar gebruik van gemaakt, mede omdat het bestuur heeft besloten geen zomerrooster in te voeren, maar “gewoon” door te biljarten op alle dagdelen. Ook de competitie staat weer op het punt van beginnen en als er geen kink in de kabel komt gaan we begin september weer van start.

In totaal heeft onze vereniging 11 competitieteams in verschillende disciplines. Sombroek 1 speelt de thuiswedstrijden op woensdagavond in de spelsoort kader 38/2 in het District West Friesland. Sombroek 2, 3, 4 en 5 spelen op de woensdagavond hun partijen is de C1 klasse (Sombroek 2) en de C2 klasse (Sombroek 3, 4 en 5) Zij spelen hun partijen in het District Noord-West Nederland.

Bij het District Recreanten Noord-West Nederland spelen de teams Sombroek 6, 7, 8, 9 en 10 op de woensdagmiddag hun thuiswedstrijden. Sombroek 11 (ons 3 bandenteam) speelt de wedstrijden ook op woensdagmiddag.

De training (dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend) staat weer op het punt van beginnen. Op dinsdag 1 september gaan we weer van start. Uiteraard onder dezelfde Corona maatregelen die ook op de dagdelen van toepassing zijn. De trainingen worden weer verzorgd door een selecte groep van gelouterde spelers; Arie Rietveld, Nico Kraakman, Giel Pankras, Piet Korver, Dick Kos en Ed van Stralen, hoewel laatstgenoemde wegens de “corona-perikelen” nog even niet aan de tafel verschijnt om les te geven.

Met betrekking tot de training hebben een aantal leden laten weten hun training, om hen moverende reden niet te vervolgen, zodat op de dinsdag nog 2 plaatsen open zijn en op de woensdagochtend nog 1 plek.

Wil je de training gaan volgen mail dan met de Coördinator training, Gruijs30@quicknet.nl of bel met Nico Gruijs 06-83548688.

Wacht niet te lang want vol = vol.

Groet Nico Gruijs Algemeen Wedstrijdleider en Coördinator training