9e week van stilte in de zaal, is er nieuws?

Langzaam maar zeker komen de biljarters uit hun schulp, op straat wandelend in de hoop een lotgenoot tegen te komen. Wat zal hij ervan vinden? weet hij wanneer we weer mogen biljarten? Nou, ik denk wel met 14 dagen hoor, wordt er gezegd, dat hoorde ik van…..

Wanneer?……… wie het weet mag het zeggen. Wat we wel weten is dat de grootste house van narigheid inmiddels wel geweest is. Nu is het zaak rustig af te wachten wat de regering gaat beslissen. Een van de grootste biljartcentra in de omgeving, De Viaanse Molen, heeft van de veiligheidsregio te horen gekregen dat opening nog niet is toegestaan. De huidige noodverordening van de Veiligheidsregio volgt de landelijke richtlijnen en dat houdt in dat simpelweg alle binnensporten verboden zijn en voorlopig blijven.

Als ik dan dergelijke berichten te horen krijg, dan neem ik aan dat mijn stelling van 1 september nog niet zo slecht gegokt was. Vele jaren hebben we een “zomerstop” gehad behalve vorig jaar. Razend enthousiast waren de aanwezigen en prompt werd er weer gevraagd om eenzelfde inspanning voor deze zomer. Maar…….. als we nou 1 stapje terugdoen en de zomerstop uit de kast halen? dan hebben we ook deze zomer getackeld. Kunnen we allemaal genieten van het mooie weer en hebben ze thuis niet de zenuwen “wat loopt ie daar op?” Op dit moment zijn er “geen” leden ontvallen aan het virus en laten we dat dan maar zo houden.

Begin juni heeft het bestuur weer een vergadering en worden de wel en wee’s besproken, is er meer bekend omtrent wat er wel en/of niet mag. Dan kunnen we jullie berichten omtrent genomen besluiten. Dus…… nog even rustig afwachten is het devies.

Uw reporter.