Een lachende man op reis naar gene zijde

Piet Beers, een man die gezelligheid niet schuwde op de vrijdagmiddag. Hij kwam op 1 oktober 2004 op de club en verliet de club rond oktober 2016 in verband met gezondheidsproblemen. Op een leeftijd van ruim 81 heeft hij het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.

Beste Piet, bedankt voor je gezellige humor en aanwezigheid op de vrijdagmiddag. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies.

Namens het bestuur

Ruud Schigt