Lidmaatschapskosten

BV Sombroek Langedijk Gegevens per: 1-juni-2018

Clubgegevens

Naam: Biljartvereniging Sombroek Langedijk
Bondsnummer: 10942
Opgericht: 23-6-1966
Adres: Dromersloot 11, 1721 HW Broek op Langedijk
Speellocatie Dokter Wilminkstraat 3 Noord-Scharwoude
Postcode 1723 XN
Telefoon kantine sporthal 0226-31 27 63

Jaarcontributie per 01-07-2018

volwassen Korting jeugd (tot 18 jaar)
avondspelers € 100,00 € 60,00
middagspelers € 100,00 € 60,00
avond – avond € 170,00 15% € 102,00
middag – middag € 170,00 15% € 102,00
middag – avond € 170,00 15%  € 102,00
avond – avond – middag € 255,00 15% € 153,00
middag – middag – avond € 255,00 15%
Biljart-les op dinsdag, woensdag of vrijdagochtend (alleen voor leden) Kosten zijn per jaar ongeacht moment van instap € 40,00 Kosten worden bij contributienota in rekening gebracht
Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,00 € 7,00
Korting ereleden 50%
Bondsspelers dag- en avondcompetitie € 36,00
Bondsspelers avondcompetitie € 28,00 € 18,00
Bondsspelers dagcompetitie (recreanten) € 13,00 € 13,00
Basislidmaatschap bond € 5,00 € 5,00
Bondsspelers via andere club € 5,00 € 5,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,00 € 7,00
LET OP: Hoogste bondslidmaatschapsbedrag wordt verrekend bij club met laagste bondsnummer, bij de andere club alleen basislid
Langdurige afwezig door ziekte: Korting op contributie: aantal maanden (v/d 10) bondskosten worden altijd in rekening gebracht
Gebruik biljartzaal indien vrij in agenda Gratis voor leden
Boeken van een dagdeel voor toernooi of event i/o/m bestuur € 25,00 per dagdeel
Overhemden voor wedstrijden
Aanschaf 1e overhemd  € 15,-
Aanschaf 2e en meer overhemden  € 55,- per stuk
Lidmaatschappen  Van  Tot opzeggen voor:
Club: 01-Juli                         30-juni  01-  07
Bond: 01-Juli                         30-juni Na 30 juni is nieuw seizoen  01-  05
District (NWN): 01-januari          31-december Na 30 juni is ½ jaar betalen
LET OP:
Opzegging voor K.N.B.B. dient schriftelijk plaats te vinden aan ledenadministrateur vóór ingang nieuwe seizoen van de bond.  Bij te late ontvangst, wordt voor PK en/of team bondscontributie het volledig lidmaatschap nieuwe seizoen toch in rekening gebracht
Speelt op Aanwezig Aanwezig
Bestuur per 1-9-2017 op op
Patrick Sombroek Voorzitter maandagavond
Nico Gruijs Secretaris maandagavond Ma/mid Do/mid
Ton van Til Penningmeester maandagavond Vrij/mid
Ruud Schigt Algemeen Wedstrijdleider maandagavond
Peter Jurjens Ledenadministratie maandagavond