De Rabobank-kassa rinkelt formidabel

De Rabobank-kassa rinkelt formidabel

Zoals u kunt zien zijn de secretaris Nico Gruijs en Penningmeester Ton van Til ( alias Dagobert Duck) op stap geweest en hebben de Rabobank op vriendelijke wijze bedankt voor de grote zak met geld.Vorig jaar was het resultaat €…

Een vriend is niet meer, leegte alom.

Zo zie je elkaar en zo ben je elkaar kwijt, een vreemde manier om een overlijden te beschrijven maar het gebeurd. Vlak voordat ik naar Australië zou gaan nam ik nog even contact op met Klaas Buur, even weten hoe…

De jaarvergadering is weer geweest, geweldig leuk en vlot verlopen

Weet dat een ieder graag wil weten wat er op de jaarvergadering zal zijn besproken, natuurlijk “kan” niet iedereen maar willen ze wel weten wat er besproken is. Proberen zal ik het geheel een beetje samen te vatten alvorens de…

Sam Kruijer zei “Ik heb een bar mooi leven had”

Sam is niet meer, dat kunt u zien aan de titel. Woensdagochtend vernam ik dat “onze” Sam was overleden, Sam de man van de vrijdagmiddagclub die er met zijn humor en aanwezigheid altijd iets bijzonders van wist te maken, een…

Club donderdagavond door de ogen van Jan Grooten

Als lid van de donderdagavondclub voelde ik de behoefte een stukje te schrijven en jullie deelgenoot te maken van ons wel en wee. De start van het seizoen was nogal rommelig, een probleem met de wedstrijdleider die er genoeg van…

In Memoriam Piet Rietveld

Woensdag 6 december 2017 is Piet Rietveld rustig en vredig ingeslapen. Piet wie kent hem niet, de man die jarenlang het bestuur van de biljartvereniging BV Sombroek Langedijk als secretaris bestuurde. We wisten dat Piet ziek was en dat het…

Verslag jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering, gehouden op vrijdag 29 september 2017. Aanwezig inclusief het voltallige bestuur: 32 leden. Opening: Omstreeks 19:30 uur opent de voorzitter, Patrick Sombroek, de vergadering en heet iedereen welkom. Zoals gebruikelijk, houden we een moment stilte voor de dierbaren…

Nico Kraakman ook gehuldigd bij de KNBB

Nico Kraakman ook gehuldigd bij de KNBB

Als je eenmaal in de hoek zit waar de klappen vallen, dan willen alle mensen een graantje meepikken. Onze Nico is dan ook een gewillig slachtoffer en het kost hem totaal geen moeite deze beloningen in ontvangst te nemen, HIJ…

De werking van het Luik

Anita van de kantine heeft ons de gelegenheid gegeven er een luik te maken en wel onder strikte voorwaarden. Wat zijn dan die voorwaarden, Rondjes bestellen zoals je gewend bent, dus met een briefje en een druk op de knop…

Nieuwe Outfit BV Sombroek

Nieuwe Outfit BV Sombroek

Beste biljartvrienden, Onze vereniging heeft aan het district gemeld dat wij vanaf de start van het nieuwe seizoen gebruik zullen maken van de nieuwe overhemden, onze clubkleding is dus gewijzigd. Bent u in het bezit van een BV Sombroek vest,…