Bison(kit)

Het blijft altijd gezellig op de dinsdagochtend. Vooral als de leiders even niet aanwezig zijn. Dan kunnen we even voor ons zelf klooien met keu en ballen. Als dan Dirk binnendruppelt en meldt dat Nico niet komt omdat hij na…

“Baas over je bal”

Het is slecht weer. Regen en wind teisteren de Langedijk. Veel verder weg schaatsen Langedijkers 200 kilometers weg op de Weisensee. Ook daar geen zon en slecht schaatsdek.  We betreden met nat pak en plu de steile trap richting trainingszaal….

Geweldige Open Dag, happening ten top

Tja je laat het weekeinde even passeren, kinderen en kleinkinderen hebben ook aandacht en tijd nodig. Zondag is tenslotte familiedag, althans hier wel. Maar terugkomende op de open dag die we afgelopen zaterdag hebben beleefd voor de 3e keer op…

Open dag, Open dag !!

En ja hoor, daar ist tie dan. De open dag stond weer in de krant en wel op 25-01-2020. Zal het weer zo’n fantastisch feest worden als vorig jaar en dat jaar daarvoor? Geweldige aanmeldingen van nieuwe leden had het…

Kruimeltje

Dinsdagochtend. Het is weer druk in de Sombroek-biljartzaal. Een dozijn liefhebbers proberen hun gemiddelde op te vijzelen onder toezicht van Dirk en Nico. Deze kanjers praten je gewoon naar een beter gemiddelde. Als Dirk zijn befaamde “Deur de bal” roept,…

“Deur de bal”

Sporthal Geestmerambacht. Een dinsdagmorgen zoals zo velen. Bij het traplopen hoor je de jongens en meiden een balspel spelen. Geschreeuw, luidruchtig zijn en een enthousiaste leraar. Bij de eerste deur rechts, bij het openen daarvan een doodse stilte…. Hier wordt…

De fotograaf komt nog eens langs

Onze huisfotograaf Paul Wansink is wederom bereid een paar ontbrekende leden op de foto te zetten. Iets wat we nodig hebben voor ons prachtige digitale systeem. Een kleine 25 leden ontbreken nog en we hopen dat u de bereidheid heeft…

Extra vergadering omtrent statuten vlot verlopen

Klokke 19.30 uur werd de extra ingelaste vergadering omtrent het goedkeuren van de wijzigingen der statuten en huishoudelijk reglement met algemene stemmen aangenomen. Uiteraard is het bestuur blij met de opkomst van de leden die de moeite namen hun stem…

Maandag 14 oktober buitengewone ledenvergadering!!!

Maandag 14 oktober zal er een buitengewone ledenvergadering plaatsvinden welke start om 19.30 uur. De bedoeling van deze bijzondere vergadering is het aanpassen van de statuten. Deze statuten dienden aangepast te worden aan het huidige tijdsbeeld. Voor de aanpassingen heeft…

Jaarvergadering BV Sombroek, de agenda

Geacht lid, Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van biljartvereniging “SOMBROEK LANGEDIJK” welke vergadering gehouden zal worden in de BILJARTZAAL. Op vrijdag 27 september 2019 aanvang 19.30 uur. Agenda: Opening. Ingekomen stukken /…