Extra vergadering omtrent statuten vlot verlopen

Klokke 19.30 uur werd de extra ingelaste vergadering omtrent het goedkeuren van de wijzigingen der statuten en huishoudelijk reglement met algemene stemmen aangenomen. Uiteraard is het bestuur blij met de opkomst van de leden die de moeite namen hun stem…

Maandag 14 oktober buitengewone ledenvergadering!!!

Maandag 14 oktober zal er een buitengewone ledenvergadering plaatsvinden welke start om 19.30 uur. De bedoeling van deze bijzondere vergadering is het aanpassen van de statuten. Deze statuten dienden aangepast te worden aan het huidige tijdsbeeld. Voor de aanpassingen heeft…

Jaarvergadering BV Sombroek, de agenda

Geacht lid, Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van biljartvereniging “SOMBROEK LANGEDIJK” welke vergadering gehouden zal worden in de BILJARTZAAL. Op vrijdag 27 september 2019 aanvang 19.30 uur. Agenda: Opening. Ingekomen stukken /…

Vrijdag 27-09-2019 de jaarvergadering

Alweer een jaar voorbij, zoals vorig jaar gememoreerd gaat de tijd eigenlijk te snel maar kun je er niets aan doen. Genieten van de dag is het credo en dit weekeinde zijn velen in het dorp daar mee bezig “de…

Het gebruik van de biljartzaal

Enthousiast als we zijn willen de meeste clubleden graag elk “gewenst” moment biljarten. Dat wij daar de gelegenheid voor bieden is dan ook geweldig, maar….. Het blijft een voorrecht en géén verworven recht. Wij als bestuur zijn in het bieden…

Historisch, een Sombroek kaderteam voor het eerst op pad

Genoten van het zomerrooster en inmiddels alweer 2 weken onderweg op de wekelijkse clubavond, mocht voor het eerst in de historie van onze vereniging een kaderteam op pad. De maandagavond is sinds enige tijd versterkt met Lex Zoon en Gerard…

Zomerrooster door de ogen van Nico Stuifbergen

Dat de zomer competitie voorziet in een ruime behoefte is na deze zomer wel duidelijk geworden. In mijn beleving en vele met mij was het een groot succes, en zeker voor herhaling vatbaar. Op een zeker moment stonden we zelfs…

Zomerrooster, de ervaringen van een deelnemer

Toen in de eerste helft van juli de reguliere club-middagen en -avonden ten einde waren begon het zomerreces. Mijn gedachten gingen uit naar de zomerreis met de camper naar Duitsland met als bestemming de Elbe, om daar vooral veel te…

Testperiode biljartlakens

Het zomerrooster nadert z’n einde en de mensen zijn blij verrast geweest met deze extra mogelijkheid zich te ontspannen. Zo ook onze leverancier van de biljartlakens, die in overleg met ons een testperiode heeft gebruikt voor een nieuw soort laken….

Piet Woestenburg 90 jaar

Gezien de goede gezondheid van de mensen in het algemeen zou je kunnen zeggen dat 90 niet iets bijzonder is, maar…….. zie het maar te worden. Piet is een op en top sportman, zo doof als een kwartel, maar een…