Tellers & schrijvers

Mijne heren let op!! de wedstrijden staan vermeld op volgorde van spelen.

Ruilen ( indien nodig) doet u met een collega welke is vermeld op een van de lijsten, NIET MET DE WEDSTRIJDLEIDER. Wel stelt u hem op de hoogte van het ruilen.

Arbiters/Schrijvers Districtsfinale Libre klein 2e klasse (90 maximaal)
2e klasse (4 tafels) 8 Deelnemers
Naam  vrijdag                    19:00-23:00 zaterdag                    13:00-17:00 zondag                13:00-17:00
15-11-2019 16-11-2019 17-11-2019
Ben Beemsterboer W W W
Jan Stoop A
Ed van Stralen A
Arie Rietveld A A
Nico Kraakman A A
Albert Hensema S S
Peter Kuilboer S
Arie Krul S
Dirk Kater S
Dick Kos S S
Ton van Til S
Jan Langendijk S
Ria Langendijk S
Lex Zoon A A
Gerard van Stenis A
Marieke Schigt A A
Hennie Hink S
Marco Kraakman A
Dirk de Graaf S
Wedstrijdleider = W
Arbiter                 = A
Schrijver             = S